Peta sebaran hama dan penyakit Januari 2014

Thursday, 29/10/2015

Data pengamatan sebaran hama dan penyakit di wilayah kerja BPTPH Banyumas

Data_BPTPH_01_01_2014.xlsx size 1,017.92 KB

Kantak Informasi

Laboratorium Pengamatan Hama & Penyakit Tanaman Banyumas
Kompleks UPP Tajum Tinggarjaya Jatilawang Banyumas
Telp. (0281) 6848498
Email. info@labphpbanyumas.com